Dotacje unijne w rozliczeniu PITu

Dotacje unijne w rozliczeniu PITu

Posted in Dobry biznes

Dzięki temu, że Polska wstąpiła do Unii Europejskiej ma możliwość korzystania z różnych bezzwrotnych programów, dotacji, które dają szanę szybszego rozwoju dla kraju. Wielu przedsiębiorców skorzystało z dofinansowania na otworzenie własnej działalności lub na stworzenie nowych stanowisk pracy czy przeszkolenie personelu. Zbliża się czas rozliczenia rocznego – szczęśliwcy, którzy otrzymali dotację unijną, powinni się poważnie zastanowić, czy pieniądze otrzymane z programów unijnych należy uwzględnić składając PIT .

Przepisy polskiego prawa nie są jednoznaczne w tej kwestii i mogą być różnie interpretowane. W świetle ustawy o Picie (art. 14 ust. 2 pkt 2 )- jako przychód z działalności gospodarczej traktowane są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.


W świetle powyższych informacji dotacje unijne raczej nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i należy je zawrzeć w składanym formularzu PIT , w rubryce oznaczonej jako przychód dodatkowy.

Dla podatników, którzy nie czują się pewnie, w kwestii rozliczeń podatkowych, jest wiele ułatwiających zadanie rozwiązań. Można skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego, które doradzi w kwestiach prawnych. Można też zaoszczędzić pieniądze i zdecydować się na elektroniczne rozliczenie PITu .

Pit 2018 program to zupełnie darmowa aplikacja, która krok po kroku prowadzi użytkownika przez wszystkie rubryki formularza. Program można pobrać z naszej strony lub ze strony Ministerstwa Finansów. Jedyne potrzebne narzędzia, niezbędne do prawidłowego uzupełnienia deklaracji, to komputer i dostęp do Internetu. E-deklaracja to program dla wszystkich podatników bez wyjątku. Dzięki niemu możemy rozliczyć PIT-4r, PIT-11, PIT-12, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 wraz z załącznikami PIT/B, D, 2K, O, Z, ZG, PIT-28/A i B, NIP-1 i 3, EDG-1. Na każdym etapie wypełniania formularza program czuwa nad ewentualnie popełnianymi błędami. Jeśli zdarzy się pomyłka przy wpisywaniu danych- program podświetla na czerwono okienka, w których są niezgodne z resztą danym informacje. Źle wypełniony formularz nie zostanie wysłany. O poprawnie wypełnionej deklaracji informuje UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które warto wydrukować i zachować do okazania, w razie kontroli organów finansowych.

Jeśli rozliczając e-deklaracje nie jesteśmy pewni czy dofinansowanie unijne, które otrzymaliśmy wiązało się z pokryciem kosztów albo wydatków, czy też miało służyć zakupowi środków niematerialnych lub prawnych, warto wystąpić do właściwego nam urzędu skarbowego z prośbą o pisemną interpretację naszej sytuacji. Dzięki temu będziemy pewni, że nie popełniliśmy błędów i pozwoli nam to uniknąć różnych nieprzyjemnych sytuacji, w przypadku złego zinterpretowania przez nas przepisów.

Dla sceptyków rozliczeń internetowych jest jeszcze inne rozwiązanie: poprawnie wypełniony PIT w aplikacji e-deklaracje można wydrukować i zanieść osobiście, bądź też wysłać listem poleconym, do właściwego nam urzędu skarbowego. Nie należy czekać jednak z wysłaniem formularza do ostatniej chwili, ponieważ może to się wiązać z nieterminowym wypełnieniem obowiązków względem organów finansowych. Terminowe wypełnianie PITu chroni od ewentualnych kar i problemów finansowych.