Jak skutecznie zarządzać magazynem?

Jak skutecznie zarządzać magazynem?

Posted in Dobry biznes, Rzetelne firmy

Posiadanie magazynu to konieczność w większości przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną bądź handlową. Magazyn nie może być jednak bezsensownym składem zapasów, materiałów i produktów. Właściwa organizacja magazynu jest kluczowa dla zapewnienia ciągłości i wydajności produkcji oraz obsługi odbiorców, dlatego też przedsiębiorcy powinni postawić sobie za cel stworzenie inteligentnego magazynu, który będzie zarządzany w logiczny i skuteczny sposób.

Obecnie koniecznością jest wyposażenie nowoczesnych obiektów magazynowych w oprogramowanie do zarządzania magazynem jak np. Program Magazynowy LOMAG. Postawienie na dobry program tego typu jest ważny, ponieważ pozwala on zarządzać magazynem w sposób intuicyjny i funkcjonalny.

Coraz częściej zdarza się, że firmy zarządzanie magazynem powierzają zewnętrznym operatorom logistycznym, którzy oferują nie tylko usługi magazynowe, ale także kompleksową obsługę zamówień oraz organizację transportu. Magazyn operatora logistycznego może mieścić towary wielu różnych klientów, musi być więc właściwie zarządzany, aby stworzyć warunki dostosowane do wymagań różnego rodzaju produktów.

W pierwszej kolejności należy stworzyć projekt zarządzania magazynem, oparty na dogłębnej analizie funkcjonalności odzwierciedlającej przepływy materiałowe, rodzaj obiektu i jego elementów. Położenie ładunków w magazynie ustala sie na trzy sposoby.

1) Określa się stałą lokalizację dla konkretnych ładunków. Tę metodę stosuje się w małych magazynach bez pomocy informatycznej.

2) Ładunki lokalizuje sie przypadkowo (losowo). Miejsce jest wcześniej ustalone przez program zarządzający magazynem. Metoda ta pozwala zmaksymalizować pojemność magazynu.

3)  Lokalizacja mieszana, która łączy dwa poprzednie sposoby ustalania położenia towarów w magazynie. Stosowana jest gdy wśród magazynowanych ładunków znajdują się produkty żywnościowe o krótkiej trwałości. Te ostatnie muszą znajdować sie w konkretnych miejscach o łatwym dostępie. Położenie pozostałych trwalszych towarów zwykle określa system zarządzania magazynem.

Gospodarka magazynowa to bardzo szeroki temat. Na jej charakter wpływa bardzo wiele czynników, na podstawie których określa się sposób i strategię zarządzania magazynem. Ważny jest także wybór profesjonalnego oprogramowania, które pozwoli na optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej i usprawni pracę. Warto przyjrzeć się swojemu firmowemu magazynowi i postarać się zoptymalizować jego pracę. Może sie okazać, że ten krok przyczyni się do zwiększenia produkcji a tym samym dochodów firmy.